BREAKING !! : จับตาตลาดน้ำมัน ! ล่าสุด OPEC เตือนถึงความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดน้ำมัน เนื่องจากวิกฤตก๊าชธรรมชาติที่ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น 3 เท่าในปีนี้

error: Original Content By World Maker