QUOTES : สำหรับ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร นักลงทุนสาย VI ที่ชาวไทยรู้จักกันดีนั้น ท่านก็ได้ให้ความเห็นว่าวิกฤตหนี้ของ Evergrande ในจีนไม่น่าจะลุกลามเป็นปัญหาขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคหรือระดับโลกได้อย่างวิกฤต Lehman Brothers ของสหรัฐฯ โดยให้ข้อสรุปไว้ดังนี้

error: Original Content By World Maker