BREAKING !! : วิกฤต Evergrande อาจจะไม่รุนแรง !? ล่าสุด Ray Dalio ได้ออกมากล่าวว่าปัญหาที่เป็นวิกฤตหนี้ของ Evergrande นั้นจะไม่รุนแรงทั่วทั้งระบบและอยู่ในขอบเขตที่สามารถจัดการได้ (Manageable)

วิกฤตหนี้ของ China Evergrande Group นั้นเป็น 1 ในปัจจัยที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังจับตามองกันมากที่สุดว่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker