BREAKING !! : เพิ่มเพดานหนี้ 10% ! ล่าสุดประเทศไทยเตรียมปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะขึ้นอีก 10% เป็น 70% ของ GDP เพื่อให้รัฐบาลสามารถกู้ยืมเพิ่มเติมในโครงการสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าประเทศไทยตัดสินใจปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะต่อ GDP เป็น 70% เพื่อหนุนการกู้ยืมแ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker