BREAKING !! : วัคซีนกระตุ้นสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ! ล่าสุดองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ สนับสนุนการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ของ Pfizer แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง แต่ปฏิเสธคำร้องขอที่จะให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 ในวงกว้าง

ล่าสุดคณะที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของ FDA กล่าวว่าข้อเสนอของ Pfizer Inc. และ BioNTech SE ในการฉีดวัคซีนก […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker