BREAKING !! : สัญญาณใหม่ QE Tapering !? นักลงทุนเตรียมตัวให้ดี ! เพราะล่าสุดมีรายงานว่า FED อาจจะเริ่มส่งสัญญาณในการประชุมสัปดาห์หน้าถึงการประกาศ QE Tapering ในเดือนพฤศจิกายน

error: Original Content By World Maker