BREAKING !! : ร่วงถึง 1745 $/Oz ! ล่าสุดราคาทองคำร่วงลงมาถึง 1745 $/Oz แล้วซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายเบื้องต้นที่เราวิเคราะห์ไว้เสียอีก ตอนนี้ถึงจุดกลับตัวหรือยัง ? หรือจะร่วงต่ออีก ? ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง ?

หลังจากที่ราคาทองคำร่วงหลุด 1800 $/Oz อีกครั้งและ World Maker ได้วิเคราะห์ด้วยมุมมองส่วนตัวไปว่าราคา […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker