BREAKING !! : ครบ 1 พันล้านคน ! ล่าสุดประเทศจีนยืนยันความเป็นผู้นำโลกทางด้านวัคซีน โดยการฉีดครอบคลุมประชากรกว่า 1 พันล้านคนหรือ 70% ของประชากรภายในประเทศแล้ว แม้ว่าจะมีจำนวนประชากรมากกว่าสหรัฐฯ ประมาณ 4 เท่า

จีนได้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ให้กับประชากรภายในประเทศไปแล้วกว่า 1 พันล้านคน ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker