BREAKING !! : ระดับโลกชี้เข็ม 3 ยังไม่จำเป็น ! ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกจากวารสาร The Lancet กล่าวว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่ต้องการวัคซีนเข็มที่ 3 และควรฉีดวัคซีนให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบเสียก่อน

ล่าสุดคณะนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกจากวารสาร The Lancet (วารสารการแพทย์ชั้นนำของโลกที่คนในวงการแพทย์ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker