BREAKING !! : อ่อนกำลังลง ! ล่าสุดเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐฯ แสดงถึงการฟื้นตัวที่อ่อนแอลงหลังจาก Delta ระบาด ขณะที่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความระมัดระวังมากขึ้น

ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของจีนและสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Delta ซึ่งทำให้รัฐบาลจ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker