BREAKING !! : Buyback หุ้น 1.97 ล้านล้านบาท ! ล่าสุดบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Microsoft ได้ประกาศแผนซื้อคืนหุ้น (Buyback) ของบริษัทเป็นมูลค่าสูงถึง 1.97 ล้านล้านบาท เพิ่มปันผล 11% และแต่งตั้ง Brad Smith เป็นรองประธานคนใหม่

error: Original Content By World Maker