BREAKING !! : สูงเป็นประวัติการณ์ ! ล่าสุด New York FED คาดการณ์ว่าราคาผู้บริโภคหรือ CPI ในสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 4% เป็นอย่างน้อยในระยะกลาง ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ขณะที่ราคาผู้ผลิตหรือ PPI ล่าสุดก็พุ่งขึ้นอีกเช่นกัน

error: Original Content By World Maker