BREAKING !! : สูงเป็นประวัติการณ์ ! ล่าสุด New York FED คาดการณ์ว่าราคาผู้บริโภคหรือ CPI ในสหรัฐฯ จะอยู่ที่ 4% เป็นอย่างน้อยในระยะกลาง ซึ่งตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว ขณะที่ราคาผู้ผลิตหรือ PPI ล่าสุดก็พุ่งขึ้นอีกเช่นกัน

ล่าสุด New York FED ได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะกลางผ่านดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ไปส […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker