BREAKING !! : ร่วงกว่า 18% ! ล่าสุดราคา Bitcoin ร่วงกว่า 18% หลุด 45,000 ดอลลาร์อีกครั้งหลังจากแตะระดับ FIBONACCI ที่ 23.6% ซึ่งเป็นจุดที่มีนัยสำคัญทางเทคนิค

error: Original Content By World Maker