DIGITAL CURRENCY : Binance โดนแบนอีก ! ล่าสุดธนาคารกลางสิงคโปร์ประกาศสั่งระงับการดำเนินงานของ Binance ชั่วคราวหลังจากมีแนวโน้มละเมิดกฏหมายการชำระเงินภายในท้องถิ่น ซึ่งจำเป็นต้องขอใบอนุญาตเสียก่อน

error: Original Content By World Maker