BREAKING !! : หมดยุคของ Ray Dalio แล้วหรือ !? ล่าสุดกองทุน Pension Fund ยักษ์ใหญ่ ขนาด 7 แสนล้านบาท กำลังพิจารณาถอนเงินออกจาก การบริหารของ Bridgewater เนื่องจากทำผลตอบแทนได้ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ของตลาดตลอด 15 ปีที่ผ่านมา

error: Original Content By World Maker