BREAKING !! : ด่วน ! Yoshihide Suga นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นประกาศลาออกภายในเดือนนี้หลังจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการควบคุมโควิดได้ !

error: Original Content By World Maker