BREAKING !! : อีกก้าวของ CBDC ! ล่าสุดธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศซึ่งมีฉายาว่า ‘ธนาคารกลางของโลก’ กำลังเตรียมที่จะทดสอบการใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหลายประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ Platform การชำระเงินระดับโลก

error: Original Content By World Maker