BREAKING !! : อีกก้าวของ CBDC ! ล่าสุดธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศซึ่งมีฉายาว่า ‘ธนาคารกลางของโลก’ กำลังเตรียมที่จะทดสอบการใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางหลายประเทศ ซึ่งจะนำไปสู่ Platform การชำระเงินระดับโลก

ล่าสุดธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศหรือ Bank for International Settlements (BIS) ที่มีฉายาว่า […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker