BREAKING !! : วิกฤตคือโอกาส !? ล่าสุดหุ้นของ Tencent ได้ถูกช้อนซื้อไปอีกเป็นมูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท ! ในขณะที่นักลงทุนหลายคนยังไม่กล้าซื้อหุ้นจีนเนื่องจากการยกระดับกฏระเบียบของรัฐบาล

error: Original Content By World Maker