BREAKING !! : เพิ่มงาน 55 ล้านตำแหน่ง ! ล่าสุดประเทศจีนกล่าวว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะจะเลวร้ายลงในอนาคต พร้อมเตรียมแผนเพิ่มงานอย่างน้อย 55 ล้านตำแหน่งภายใน 4 ปีต่อจากนี้

ล่าสุดประเทศจีนเปิดเผยคาดการณ์ว่าปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะจะเลวร้ายลงอีกเมื่อเวลาผ่านไป เนื่อง […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker