BREAKING !! : กระทบหนักขึ้น ! ล่าสุดมีรายงานว่าปัญหาทางด้าน Supply Chain ของเศรษฐกิจโลกกำลังเลวร้ายลงไปอีก เนื่องจากการหยุดชะงักทางด้านการขนส่งและตู้คอนเทนเนอร์

ปัญหาทางด้านห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain ที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบันนี้ ดูเหมือนจะเลวร้ายลงอีกและมีแนวโ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker