BREAKING !! : ไทยพร้อมรับมือ !? ล่าสุดผู้ว่าการ Bank of Thailand กล่าวว่าประเทศไทยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการรับมือกับกระแสการทำ QE Tapering ของ FED และไทยมีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าประเทศอื่น

ล่าสุดผู้ว่าการของ Bank of Thailand ได้ออกมากล่าวว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยต่อการที่อัตรา […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker