BREAKING !! : Demand เพิ่ม ! ล่าสุด Demand น้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นหลังจากจีนควบคุมการระบาดของ Delta ได้แล้วเป็นประเทศแรกในโลก ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

การจราจรบนถนนในเมืองต่าง ๆ ของจีน ได้แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากประเทศซึ่งเป็นผู้น […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker