BREAKING !! : All Time High ใหม่ ! ล่าสุดหุ้นสหรัฐฯ ยังคงพุ่งทำระดับสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสวนทางกับแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่เริ่มชะลอตัว ขณะที่ Pfizer ได้รับอนุมัติเต็มรูปแบบในสหรัฐฯ แล้ว

error: Original Content By World Maker