BREAKING !! : ยกระดับคุมเข้ม Big Data ! ล่าสุดจีนได้ผ่านกฏหมายใหม่ที่จะเพิ่มการกำกับดูแลด้านกฏระเบียบการใช้ข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ โดยเฉพาะบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปสู่ยุค Digital Economy

ล่าสุดประเทศจีนได้ผ่านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะเพิ่มความเข้มงวดขึ้นสำหรับวิธีการที่บริษัท […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker