BREAKING !! : กว่า 7 ล้านคัน ! ล่าสุดมีรายงานว่าปัญหาขาดแคลนชิปอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นอีกจาก 6.3 เป็น 7.1 ล้านคันทั่วโลกในปีนี้ ขณะที่ Toyota ประกาศระงับการผลิตชั่วคราวในโรงงาน 14 แห่งในเดือนหน้าและลด Product ลงถึง 40%

error: Original Content By World Maker