BREAKING !! : กว่า 7 ล้านคัน ! ล่าสุดมีรายงานว่าปัญหาขาดแคลนชิปอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์เพิ่มขึ้นอีกจาก 6.3 เป็น 7.1 ล้านคันทั่วโลกในปีนี้ ขณะที่ Toyota ประกาศระงับการผลิตชั่วคราวในโรงงาน 14 แห่งในเดือนหน้าและลด Product ลงถึง 40%

ล่าสุดนี้มีรายงานจาก IHS Markit ว่าการขาดแคลน Semiconductors ทั่วโลกจะส่งผลกระทบต่อการผลิตรถยนต์ทั่ว […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker