ECONOMY : QE Tapering ปีนี้ !? รายงานการประชุมล่าสุดของ FED แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการส่วนใหญ่มองว่าจะมีการลดระดับการซื้อพันธบัตรภายในปีนี้

รายงานการประชุมเมื่อวันที่ 27-28 กรกฏาคมที่เปิดเผยออกมาล่าสุดระบุว่าเจ้าหน้าที่ FED ส่วนใหญ่ตกลงกันเ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker