BREAKING !! : กระจายความมั่งคั่ง ! ล่าสุดจีนเปิดเผยนโยบายใหม่ที่จะเป็นการปฏิรูปและยกระดับการกระจายความมั่งคั่งสู่คนทั่วประเทศ คืนกำไรสู่สังคม และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวย-คนจน

“รวยมาก ๆ เพียงไม่กี่คนจีนไม่ต้องการ จีนต้องการรวยอย่างเท่าเทียมกันในวงกว้างและทั่วถึงมากที่สุด” ประ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker