BREAKING !! : ตั้งเป้าไต้หวัน ! ล่าสุดสหรัฐฯ ได้ยืนยันต่อความมุ่งมั่นในไต้หวัน หลังจากที่นำทหารออกจากอัฟกานิสถานและสั่งอายัดงบดุลของธนาคารกลางอัฟกันเกือบ 9.5 พันล้านดอลลาร์

ล่าสุดสหรัฐฯ ระบุว่า ยังคงให้คำมั่นต่อกิจการในไต้หวันและพันธมิตรอื่น ๆ แม้ว่าจะเกิดความกังวลหลังจากส […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker