BREAKING !! : ก้าวใหม่ของตาลีบัน ! ล่าสุดกลุ่มตาลีบันมีการส่งคำเชิญให้ผู้หญิงเข้าร่วมรัฐบาลด้วยเช่นกัน ซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตที่ห้ามผู้หญิงทำงาน ขณะที่จีนและรัสเซียอ้าแขนรับ ส่วนสหรัฐฯ เจรจาขอความสงบเรียบร้อยในสนามบินคาบูล !

ล่าสุดนี้ กลุ่มตาลีบันได้ส่งคำเชิญชวนให้ผู้หญิงเข้ามามีส่วนกับร่วมรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจา […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker