BREAKING !! : เพิ่มอีก 1 ล้านล้านบาท !? ล่าสุด Bank of Thailand กล่าวว่าอาจจำเป็นต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นอีก 3 หมื่นล้านดอลลาร์หรือ 1 ล้านล้านบาทเพื่อสู้วิกฤตไวรัส ซึ่งสามารถทำได้โดยการกู้ยืม

error: Original Content By World Maker