ECONOMY : คาดการณ์เงินเฟ้อเพิ่ม ! ล่าสุดตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การหยุดชะงักทางด้าน Supply ยังคงมีอยู่ ณ ปัจจุบันนี้

ข้อจำกัดทางด้าน Supply Chain ที่ส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของสหรัฐฯ ได้แสดงให้เห็นสัญญาณบางอย่างที่จะบร […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker