BREAKING !! : ปิดท่าเรือใหญ่บางส่วน ! ล่าสุดประเทศจีนสั่งปิดบางส่วนของท่าเรืออับดับ 3 ของโลกเนื่องจากการระบาดของ Delta และนั่นทำให้เกิดความกังวลทางเศรษฐกิจมากขึ้น

ล่าสุดนี้ การระบาดอย่างรวดเร็วของสายพันธุ์ Delta ได้ทำให้จีนต้องสั่งปิดบางส่วนของท่าเรือคอนเทนเนอร์ห […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker