BREAKING !! : 4 ล้านล้านดอลลาร์ ! ล่าสุดวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ผ่านร่างพิมพ์เขียวสำหรับแผนใช้จ่ายมูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์พร้อมกับอนุมัติแผนโครงสร้างพื้นฐานอีกเป็นมูลค่า 5.5 แสนล้านดอลลาร์ ทำให้ในวันนี้วันเดียวมีการผ่านมาตรการด้านการใช้จ่ายไปกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์ !

หลังจากที่ World Maker พึ่งรายงานไปเมื่อวานนี้ว่าวุฒิสภาสหรัฐฯ กำลังเตรียมที่จะอนุมัติร่างพิมพ์เขียว […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker