ECONOMY : เร่งขยายวงเงินหนี้ ! ล่าสุด Janet Yellen รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ ได้ออกเรียกร้องให้พรรคทั้ง 2 ฝ่ายเพิ่มหรือระงับเพดานหนี้ของสหรัฐฯ โดยเร็วที่สุด เพื่อรักษาเครดิตของสหรัฐฯ และป้องกันไม่ให้มีการผิดชำระหนี้เกิดขึ้น

หลังจากที่ World Maker รายงานไปก่อนหน้านี้ว่ามาตรการระงับวงเงินหนี้ของสหรัฐฯ ได้หมดอายุลงแล้ว และทำใ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker