BREAKING !! : เตรียมอัดฉีดครั้งมหาศาล ! ล่าสุดพรรค Democrats ของสหรัฐฯ กำลังเตรียมโหวตอนุมัติแผนงบประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ของ Joe Biden ซึ่งจะทำให้มีเงินไหลเข้าระบบอีกมหาศาล

ล่าสุดวุฒิสมาชิกของพรรค Democrats สหรัฐฯ ได้ประกาศมติทางด้านงบประมาณที่เสนอโดย Joe Biden ซึ่งจะกำหนด […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker