BREAKING !! : สูญเสียแรงขับเคลื่อน ! ตัวเลขการส่งออกล่าสุดของจีนมีการเติบโตที่ชะลอตัวแล้ว ในขณะที่ความเสี่ยงทั่วโลกท่ามกลางการระบาดของ Delta เพิ่มขึ้น

ล่าสุดตัวเลขการส่งออกประจำเดือนกรกฎาคมของจีนมีการเติบโตที่ชะลอตัวลงแล้ว ซึ่งทำให้เกิดความกังวลว่าการ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker