ECONOMY : สิ้นสุดการระงับเพดานหนี้ ! ล่าสุดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จำเป็นต้องเริ่มมาตรการพิเศษโดยทันทีเพื่อไม่ให้ประเทศเกิดการผิดชำระหนี้ ขณะที่สภาคองเกรสยังไม่มีความชัดเจนในขั้นตอนต่อไป

หลังจากที่ World Maker ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ว่ามาตรการระงับเพดานหนี้ของสหรัฐฯ กำลังจะหมดลงและ Janet […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker