ECONOMY : สิ้นสุดการระงับเพดานหนี้ ! ล่าสุดกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จำเป็นต้องเริ่มมาตรการพิเศษโดยทันทีเพื่อไม่ให้ประเทศเกิดการผิดชำระหนี้ ขณะที่สภาคองเกรสยังไม่มีความชัดเจนในขั้นตอนต่อไป

error: Original Content By World Maker