BREAKING !! : เอาแล้วไง ! หัวหน้า ก.ล.ต. สหรัฐฯ ประกาศบล็อก IPO หุ้นจีนในตลาดสหรัฐฯ จนกว่าบริษัทจีนจะยอมเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงมากขึ้น

ล่าสุดมีรายงานออกมาว่าก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้ตอบสนองต่อการปราบปรามอุตสาหกรรมภาคเอกชนของจีนโดยการสั่งระงับก […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker