BREAKING !! : เอาแล้วไง ! หัวหน้า ก.ล.ต. สหรัฐฯ ประกาศบล็อก IPO หุ้นจีนในตลาดสหรัฐฯ จนกว่าบริษัทจีนจะยอมเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงมากขึ้น

error: Original Content By World Maker