BREAKING !! : เศรษฐกิจไทยแย่ที่สุดใน SEA ? ล่าสุด Bloomberg รายงานว่าเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มจะย่ำแย่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสี่ยงที่จะเกิดภาวะถดถอยซ้ำซ้อน (Double-Dip Recession) เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1998

รายงานล่าสุดจาก Bloomberg ระบุว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในแนวโน้มที่จะมีผลงานทางเศรษฐกิจที่แย่ที่สุดในเอเ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker