BREAKING !! : ต่ำเป็นประวัติการณ์ ! ล่าสุดอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield) ของพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ร่วงสู่ระดับ Record Low แล้ว และยังมีแนวโน้มจะลดลงต่อไปอีกหาก FED ยังคงซื้อพันธบัตรอยู่

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีได้ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์แล้ว […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker