DIGITAL CURRENCY : ตามคาด ! Amazon ปฎิเสธข่าวลวงอย่างตรงไปตรงมา โดยย้ำว่าไม่มีแผนการรับ Bitcoin เป็นการชำระเงินภายในปีนี้ อย่างที่ World Maker ได้เตือนไปว่าให้ระวัง

error: Original Content By World Maker