BREAKING !! : ข่าวดีที่ดูเหมือนจะร้าย ! ล่าสุด Binance ประกาศยุติการใช้ Margin ในการซื้อขาย Crypto ผ่านสกุลเงินปอนด์ ยูโร และดอลลาร์ออสเตรเลีย พร้อมประกาศลด Leverage สูงสุดจาก 100 เท่าเหลือ 20 เท่า !

error: Original Content By World Maker