BREAKING !! : ดอกเบี้ยติดลบ ? ล่าสุดธนาคารในประเทศชั้นนำอย่างอังกฤษกำลังเตรียมพร้อมสำหรับภาวะดอกเบี้ยติดลบแล้ว แต่ยังคงมองว่าแนวโน้มในการปรับใช้จริงกำลังลดลงท่ามกลางเงินเฟ้อ

error: Original Content By World Maker