ECONOMY : ถึงจุด Peak แล้วหรือยัง ? ล่าสุด CNBC และ Bloomberg รายงานว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจหมดแรงขับเคลื่อนลงหลังจากนี้และกลับไปสู่ค่าเฉลี่ยในระยะยาวเนื่องจากปัจจุบันได้กลับสู่ระดับ 98.6% ของภาวะปกติแล้ว

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2 แต่ความเสี่ยงก็คือในไตรมาสที่ 2 อาจ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker