ECONOMY : สหรัฐฯ เสี่ยงผิดชำระหนี้ ! ล่าสุด Janet Yellen รัฐมนตรีคลังของสหรัฐฯ กำลังเตรียมมาตรการพิเศษสำหรับขยายหรือระงับวงเงินหนี้ของประเทศและได้เตือนถึงความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้ครั้งใหญ่หากไม่มีการขยายมาตรการเพิ่มเติม

Janet Yellen รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่ากระทรวงจะเริ่มขั้นตอนพิเศษในสัปดาห์หน้าเพื่อหลี […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker