ECONOMY INSIGHT : เจาะลึกเงินเฟ้อ ! ตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเงินเฟ้อกำลังอยู่ที่นี่แล้ว แต่มันจะน่ากังวลแค่ไหนกัน ? หรือจะเกิดภาวะเงินฝืดต่อจากนี้ ?

เมื่อปีที่แล้ว การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในหลายพื้นที่ของสหรัฐฯ และทั่วโลก  […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker