REAL ESTATE : ปัญหาใหญ่เกินมองข้าม ! ล่าสุดทำเนียบขาวเรียกประชุมกลุ่มผู้สร้างบ้านและสหภาพแรงงานถึงปัญหาการขาดแคลนและฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์

ดูเหมือนว่าปัญหาของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯ จะไม่ใช่สิ่งที่สามารถมองข้ามไปได้อีกแล้ว ! โดยล่าสุดท […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker