BREAKING !! : สหรัฐฯ เริ่มแห้ว ! เมื่อหลายประเทศในเอเชียไม่ต้องการร่วมมือสร้างข้อตกลงการค้าดิจิทัลที่เป็นการต่อต้านจีน

อย่างที่ World Maker ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐฯ กำลังพิจารณาข้อตกลงการค้าดิจิทัลเพื่อต่อต้านและ […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker