POLITICS : เพิ่มความตึงเครียดอีก ! ล่าสุดทีมบริหารของ Biden ออกคำเตือนถึงบริษัทของสหรัฐฯ ในฮ่องกง พร้อมประกาศเตรียมมาตรการการค้าทางดิจิทัลเพื่อต่อต้านจีนโดยเฉพาะ ซึ่งจะเกี่ยวกับการควบคุม Big Data เช่นกัน

หลังจากที่จีนพึ่งประกาศถึงกฏหมายใหม่ในการควบคุม Big Data ไม่ให้รั่วไหลไปถึงมือสหรัฐฯ แล้ว ล่าสุดดูเห […]
To access this post, you must purchase First 1,000 Subscriber (1 YEAR UPDATED).
error: Original Content By World Maker