BREAKING !! : ยกระดับควบคุม Big Data ! ล่าสุดจีนประกาศกฏหมายใหม่ที่จะเพิ่มความเข้มงวดในการจดทะเบียนต่างประเทศของบริษัทเกือบทุกแห่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

error: Original Content By World Maker